Jdi na obsah Jdi na menu
 


Někdy v roce 1972 se v Jihlavě dala dohromady parta nadšenců, kteří propadli prapodivnému koníčku jménem plastikové modelářství. Zpočátku byly objektem jejich zájmu především modely letadel. K "sehnání" byly především stavebnice VEB Plastikart (1:100) z NDR, ti šťastnější si mohli v Tuzexu nebo v Pragoimpu pořídit dvaasedmdesátiny AIRFIX nebo FROG. Jihlavští si vypomáhali výměnou modelů s modeláři z Polska i z NSR. Také byla k mání série stavebnic od MATCHBOXU (1:72) a  barvy Humbrol, v ceně celých 5 Kčs za plechovku. Stavebnice domácího výrobce, Kovozávodů Prostějov, se na trhu objevily o něco později.

Jihlavší modeláři se zpočátku scházeli v tehdejším DPM (Domě pionýrů a mládeže), kde jejich činnost také spočívala ve vedení modelářského kroužku dětí a pořádání výstav modelů. Jejich aktivity posléze vyvrcholily oficiálním založením Klubu plastikových modelářů v roce 1974. O dva roky později byl založen odbor plastikového modelářství ve SVAZARMu.

Z předchozích řádků je jasné, že klub v počátcích hodně "vařil z vody" a jeho materiální i finanční možnosti byly omezené. Poskytované prostory i "prostor" v DPM nebyly zadarmo a tak nezbývalo, než si vše poctivě odpracovat při různých brigádách, mj. na pionýrském táboře v Sázavě.

Jména jihlavských modelářů se také postupně začala objevovat na výsledkových listinách soutěží po celé republice, a to nejen jako soutěžící, ale i jako rozhodčí. Po roce 1980 už plastikové modelářství u nás "vstalo z popela" a na různých burzách, především v Praze, se dalo pořídit prakticky všechno, byť za nemalé peníze. Časem slábne zrak i ruka znejistí a někteří modeláři začnou postupně přecházet od modelů letadel k bojové technice, dioramatům, figurkám, případně se omezí na pouhé sympatizování s bývalým koníčkem. K tomu došlo i v Jihlavě.

Bohužel v roce 1984 KPM Jihlava zasáhlo předčasné úmrtí jednoho ze zakládajících členů klubu Gerharda Bratrschovského. Na jeho počest je dodnes pořádána bodovací soutěž, která nese jeho jméno. Čas ale neúprosně běžel dál a po roce 1989 došlo i k částečné obměně členské základny a k rozšíření jeho možností i aktivit. Od roku 1989 klub vystřídal několik forem působnosti a dnes je nezávislým zapsaným spolkem.

V roce 2013 opět zasáhla ta s kosou náš klub a dokonce si vzala 2 členy - Jiřího Knitla a Milana Voráčka. Na počest každého z nich jsou vyhlašovány zvláštní ceny na jarní kit show, které nesou jejich jména.

Za dosavadní existenci měl KPM Jihlava zatím 65 členů, včetně jedné ženy. Ze zakládajících členů dnes v klubu již nikdo není. V předsednictví se postupně vystřídali pánové: Petr Klicman, Gerhard  Bratrschovský, Jaromír Tvrdý, Karel Půlpán, dr. Jiří Vlach, Ladislav Holub, Pavel Slavík, Jan Malášek (zastupující), Leoš Licha a současný Milan Doležal.

Dnes v roce 2016, je na soupisce klubu 17 jmen modelářů nejen z Jihlavy, které spojuje společný zájem o historii a modelářství. Rozsah našich činností, samozřejmě kromě stavby platikových modelů, je poměrně pestrý: výroba předloh a modelářských pomůcek, ilustrátorství, sbírání leteckých odznaků a nášivek, letecká a vojenská archeologie. Jeden z nás vede modelářský kroužek dětí při místním DDM Jihlava. Nejsme však pouze uzavřeni ve virtuálním světě diorám, figurek a modelů - vše nás zajímá in natura.

Nyní pořádáme pravidelně 2 soutěže ročně - jarní kit show "O Štít města Jihlavy" a podzimní bodovačku "Memoriál Gerharda Bratrschovského".

Pokud se někdo chce zapojit do činnosti klubu nebo jenom přijít na "pokec" mezi nás, bude jenom vítán. Kontakty najdete na těchto stránkách.

Závěrem nezbývá než popřát našemu klubu, který je škarohlídy spíše nazýván Spolek stacionárních lepičů, ještě mnoho let činnosti a jeho členům hodně radosti z naší společné záliby.